Zahrady

 

Budování zahrad

Zahrada je nedílnou součástí domu a je třeba dobře promyslet, jak chcete venkovní prostor využívat nyní a jak po letech. Zda budete údržbě zahrady věnovat veškerý volný čas nebo naopak jen nezbytně nutnou péči. A také, co od zahrady očekáváte – místo pro hru malých dětí, domácí zeleninu a ovoce, reprezentativní prostor nebo klidný kout pro odpočinek. Vaše požadavky se mohou časem změnit a provádět velké změny v zahradě se vzrostlými stromy je mnohem náročnější. Zahrada je také o emocích, může vyprávět příběh, může poskytovat tajná zákoutí, rozdělit prostor na různé části pro rozmanité nálady. Rozmístěním cestiček, zídek, kamenů, nasvícením nebo zajímavými detaily můžete měnit atmosféru každého místa v zahradě.

Navrhnout novou zahradu nebo upravit stávající prostor kolem domu není vůbec jednoduché. Měla by nenásilně zapadnout do okolí a splňovat vaše potřeby a přání. A dosáhnout maximálního účinku z daného pozemku. Aby zahrada sloužila lidem, kteří v ní žijí, pracují a relaxují, a ne naopak, je třeba pečlivě rozvážit, co si v zahradě přejete  mít a co v ní chcete dělat. Vytvořit si hrubý plán - koncept, podle kterého můžete buď naráz, anebo postupně zahradu vybudovat tak, aby jednotlivé nápady na sebe plynule navazovaly a korespondovaly s účelem zahrady i vašimi potřebami.

Při přepracování nebo vylepšení stávající zahrady již postupujeme jinak. Už víme, co nám vyhovuje, s čím jsme spokojeni a kde naopak máme problém.

Kolik to stojí?

Úvodní setkání s klientem je zdarma. Cena za vytvoření koncepce  nového pozemku nebo úprav stávající zahrady se odvíjí od představy klienta a rozsahu a náročnosti činností. Před zahájením prací předložíme klientovi ke schválení cenový rozpočet.  

 

 

Ukázky návrhů a realizací zahrad

 
Nová zahrada na stavebním pozemku na okraji satelitu

 

 

 

Začlenění jezírka do atria domu

 

 

 

Úprava nově založené zahrady u novostavby

 

 

koncepce řešení zahrad